Báo Quốc Hội TV: ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIA LAI GIÁM SÁT VÙNG HẠ LƯU VÀ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN AN KHÊ – KANAK - gialaiso.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Quốc Hội TV: ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIA LAI GIÁM SÁT VÙNG HẠ LƯU VÀ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN AN KHÊ – KANAK

Hôm nay, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai có buổi giám sát nhằm khảo sát ảnh hưởng của Thủy điện An Khê - KaNak đến đời sống, kinh tế - xã hội vùng hạ du Sông Ba, kiểm tra thực tế nhà máy vùng hạ du Sông Ba tại huyện Kpang.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/5/doan-dbqh-tinh-gia-lai-giam-sat-vung-ha-luu-va-nha-may-thuy-dien-an-khe-%E2%80%93-kanak/232535

Tìm kiếm:✨

  • Thủy điện An Khê, An Khê, Sông ba, Nhà máy thủy điện, Hạ du, Hạ lưu, Gia Lai, Đại biểu quốc hội, Đoàn đại biểu, Nhà máy, Khảo sát, Giám sát, Quốc hội, Đời sống

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages