Báo Nhân Dân: Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho hơn 3.500 thôn, bản, ấp đặc biệt khó khăn - gialaiso.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Nhân Dân: Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho hơn 3.500 thôn, bản, ấp đặc biệt khó khăn

Ngày 13-11, tại Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai đề án xây dựng nông thôn mới tại thôn, bản, ấp thuộc các xã vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018 - 2020. Ðề án thực hiện hỗ trợ khoảng 3.513 thôn, bản, ấp của 363 xã đặc biệt khó khăn đạt dưới 10 tiêu chí ở khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo của 36 tỉnh; trong đó có gần 600 thôn, bản, ấp thuộc 52 xã đạt dưới năm tiêu chí.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38236302-ho-tro-xay-dung-nong-thon-moi-cho-hon-3-500-thon-ban-ap-dac-biet-kho-khan.html

Mục tiêu chính của đề án là góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu cả nước không còn xã dưới năm tiêu chí và trực tiếp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho người dân tại các thôn, bản, ấp của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Bãi Ngang, Tổ chức Hội nghị Triển, Mục tiêu chính, Hải đảo, UBND Tỉnh Gia Lai, Xây dựng nông thôn mới, Biên giới, Gia Lai, Phấn đấu, Hỗ trợ, Phóng viên, Xây dựng, Nông thôn

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages