Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Báo TNMT: Gia Lai: Đưa 10 khu vực mỏ vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản 2019

Ngày 9/4, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã thông báo đến 40 tổ chức đủ điều kiện để chuẩn bị tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/gia-lai-dua-10-khu-vuc-mo-vao-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-2019-1267763.html

Điểm mỏ cát tại xã Lơ Pang, huyện Mang Yang thường bị hút trộm, nay được đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản 2019

Theo đó, phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019 sẽ được Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thực hiện, thời gian dự kiến từ ngày 03/4 đến 12/4/2019. Tham gia phiên đấu giá lần này có khoảng 40 tổ chức đủ điều kiện (đã nộp đủ tiền đặt trước) tham gia.

Năm 2019, sẽ có 10 khu vực mỏ chưa có kết quả thăm dò khoáng sản được đưa vào đấu giá, bao gồm: 01 mỏ đá xây dựng, 05 mỏ cát xây dựng, 03 mỏ đất san lấp, 01 mỏ đất sét làm gạch nung. Các tổ chức sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản sẽ tiến hành làm thủ tục thăm dò, phê duyệt trữ lượng và được cấp phép khai thác theo quy định.

Việc đưa các điểm mỏ vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai được Cơ quan chức năng thực hiện mỗi năm 01 lần, đảm bảo tính công khai, minh bạch nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tránh thất thoát tài nguyên tại địa phương.

Quế Mai

Tìm kiếm:✨

  • Khoáng sản, Đấu giá, Trữ lượng, Thăm dò, Mỏ đá, Gia Lai, Tài nguyên, Khai thác, Quế Mai, Lơ Pang, Mang Yang, Thất thoát, Phê duyệt, Chuẩn bị, Thông báo, Quản lý, Tham gia, Xây dựng