Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Thêm 150ha rừng thông bị bóc vỏ trái phép tại Gia Lai

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/them-150ha-rung-thong-bi-boc-vo-trai-phep-tai-gia-lai

Tìm kiếm:✨

  • Rừng thông, Bóc vỏ, Gia Lai, Trái phép