Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Báo Công Luận: Gia Lai: Kỷ luật Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh vì dính nhiều vi phạm

ng Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã mắc nhiều vi phạm về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác giao đất tái định cư và công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Luận, nguồn bài: https://congluan.vn/gia-lai-ky-luat-pho-chu-tich-ubnd-huyen-chu-pah-vi-dinh-nhieu-vi-pham-post64338.html

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Ngọc Quang, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác giao đất tái định cư và công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai kết luận: Ông Quang mắc các khuyết điểm, vi phạm trong chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án công trình đường Phan Đình Phùng nối dài: Chỉ đạo việc lập và trực tiếp ký các quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án sai thẩm quyền; thực hiện việc giao đất tái định cư trái pháp luật; thiếu kiên quyết trong việc chỉ đạo xử lý nghiêm minh, dứt điểm đối với một số trường hợp lấn chiếm đất công, xây dựng công trình trái pháp luật... Vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Quang đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan đồng chí công tác.

Căn cứ Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Quang; yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Quang nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gương mẫu thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, nội quy, quy chế của cơ quan; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách và tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh chỉ đạo UBKT Huyện ủy xem xét, xử lý đối với những đảng viên liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu, lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình đường Phan Đình Phùng nối dài và xử lý các vụ việc vi phạm lấn chiếm đất, trật tự xây dựng đô thị để kéo dài, gây dư luận xấu.

PV

Tìm kiếm:✨

  • UBND huyện Chư Păh, Nguyễn Ngọc Quang, UBKT, Tỉnh Gia Lai, Đường Phan Đình Phùng, Tỉnh ủy Gia Lai, Chư Păh, Chức trách, Giao đất, Gia Lai, Tái định cư, Huyện ủy, Nối dài, Trái pháp luật, Lấn chiếm