Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Báo GD&TĐ: Gia Lai: Nêu danh 20 trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động hợp pháp

Sở GD&ĐT Gia Lai thông báo thông tin về các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh đã được Sở cho phép thành lập và hoạt động.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/gia-lai-neu-danh-20-trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc-hoat-dong-hop-phap-4010135-v.html

Ảnh minh họa/internet

Theo đó, tính đến ngày 7/6/2019, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có 20 trung tâm ngoại ngữ, tin học được thành lập và đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật, trong đó có 1 trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập và 19 trung tâm ngoại ngữ tư thục.

Các trung tâm ngoại ngữ, tin học được thành lập và cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh đảm bảo các điều kiện về đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục theo quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và hoạt động theo Quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Danh sách các Trung tâm cụ thể như sau

1. Trung tâm Ngoại ngữ Tin học tỉnh Gia Lai (công lập)

2. Trung tâm Anh ngữ Âu Việt

3. Trung tâm ngoại ngữ Sao Kim

4. Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ - VAEC

5. Trung tâm ngoại ngữ Việt Anh

6. Trung tâm Anh Ngữ Việt Mỹ - VUG

7. Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt Mỹ - EVAS

8. Trung tâm ngoại ngữ Việt Á

9. Trung tâm ngoại ngữ Anh ngữ Á Châu

10. Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế LangPlus

11. Trung tâm ngoại ngữ Anh ngữ SPEAK UP

12. Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt Mỹ - VASS

13. Trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn

14. Trung tâm ngoại ngữ Wonderland Gia Lai

15. Trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders

16. Trung tâm ngoại ngữ Dân Việt

17. Trung tâm ngoại ngữ Anh ngữ Speak Up Đak Đoa

18. Trung tâm ngoại ngữ Tư duy và Tương tác thực dụng Pleiku

19. Trung tâm ngoại ngữ Rainbow

20. Trung tâm ngoại ngữ Anh Việt

Hải Bình

Tìm kiếm:✨

  • VASS, VUG, Speak Up, Việt Mỹ, Apax Leaders, Việt Á, Tin học, Gia Lai, Ngoại ngữ, Ban hành quy chế, Tư thục, Pleiku, Hợp pháp, Công lập, Việt