Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Báo QĐND: Gia Lai coi trọng giáo dục quốc phòng

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giao cho Bộ CHQS tỉnh làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương (QP, QSĐP).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo QĐND, nguồn bài: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/gia-lai-coi-trong-giao-duc-quoc-phong-581846

Tự vệ của Công ty Cao su Chư Prông huấn luyện quân sự.

Một trong những nhiệm vụ được Bộ CHQS tỉnh Gia Lai làm tốt, hiệu quả là phối hợp triển khai công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN), góp phần nâng cao chất lượng công tác QP, QSĐP, xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc.

Đại tá Đinh Văn Dũng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Để công tác giáo dục QPAN hiệu quả, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng GDQPAN các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng công tác; bám sát nội dung, đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động... Nhờ đó đã tạo được sự phát triển mới trong công tác GDQPAN. Từ năm 2017 đến nay, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh luôn chủ động phối hợp với nhau và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nắm quân số, đối tượng để tham mưu giúp UBND tỉnh và các địa phương, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN bảo đảm chất lượng. Nét mới trong công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN hiện nay cho đối tượng 3, giáo viên đảm nhận chương trình là cán bộ trưởng, phó phòng của Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh, được tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể, chuẩn bị giáo án và thông qua giáo án trước khi lên lớp. Riêng đối tượng 4, các địa phương phân chia thành 5 cụm, theo cụm thi đua; trong quá trình học tập có sự giám sát, kiểm tra của các thành viên Hội đồng GDQPAN của tỉnh”.

Để công tác GDQPAN đi vào chiều sâu, có hiệu quả, các địa phương đã phát huy vai trò tham mưu của Hội đồng GDQPAN và của cơ quan quân sự các cấp. Nghiên cứu đổi mới hình thức, xác định đúng đối tượng, chuẩn bị nội dung phù hợp, dễ hiểu, sát với đặc điểm tình hình địa bàn, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, những khó khăn, vướng mắc xảy ra trên địa bàn. Với phương pháp “nói ngắn ngọn, lồng ghép thực tế, kinh nghiệm thực hiện, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với trình độ nhận thức của đối tượng. Kết quả cho thấy, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh gửi lên tuyến trên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức QPAN được 68 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 440 chính trị viên, chính trị viên phó cấp xã, phường, thị trấn và giáo dục QPAN cho hơn 2.750 lượt sinh viên, học sinh đạt kết quả tốt.

Nhờ phối hợp, tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa các cấp, các ngành trong công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN, toàn tỉnh đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và bà con đồng bào các dân tộc đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều vụ việc được xử lý kịp thời, không tạo thành ''điểm nóng'', phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; góp phần tạo nên địa bàn an toàn, người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI

Tìm kiếm:✨

  • QPAN, GDQPAN, CHQS, Hội đồng GDQPAN, UBND Tỉnh Gia Lai, LLVT, Chính trị viên, Đinh Văn Dũng, Gia Lai, Giáo án, Coi trọng, Bồi dưỡng, Quốc phòng, Tham mưu trưởng, Lên lớp