Báo VOV: Thu hồi hơn 930 triệu đồng sai phạm tại rừng phòng hộ Bắc Ia Grai - gialaiso.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo VOV: Thu hồi hơn 930 triệu đồng sai phạm tại rừng phòng hộ Bắc Ia Grai

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai khắc phục hơn 930 triệu đồng sai phạm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/xa-hoi/thu-hoi-hon-930-trieu-dong-sai-pham-tai-rung-phong-ho-bac-ia-grai-928255.vov

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai khắc phục hơn 930 triệu đồng sai phạm từ năm 2013 đến năm 2018.

Theo kết luận về việc quản lý các nguồn kinh phí, công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp, Thanh tra tỉnh Gia Lai chỉ rõ, từ năm 2013 đến năm 2018, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai sai phạm tổng số tiền hơn 935 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai khắc phục hơn 930 triệu đồng sai phạm.

Trong đó, phần lớn số tiền sai phạm liên quan tới việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Cụ thể, trong giai đoạn này, chủ rừng đã thanh toán sai các khoản tiền tổ chức hội nghị, tuyên truyền gần 342 triệu đồng.

Trong thi công các công trình chòi canh, đường điện, cầu treo dân sinh, nhà trạm ban quản lý, thì có 4/9 công trình bị thanh toán sai khối lượng, khiến số tiền trong sổ sách chênh so với thực tế gần 180 triệu đồng.

Tương tự, việc thi công đường ranh cản lửa, số tiền thanh toán sai so với khối lượng thiết kế là hơn 151 triệu đồng. Ngoài ra, chủ rừng cũng tính trùng, tính sai hàng trăm triệu đồng tiền làm thêm giờ.

Thanh tra tỉnh Gia Lai chỉ rõ, ngoài trách nhiệm của Trưởng ban và kế toán của ban quản lý rừng, sự thất thoát này có trách nhiệm của các sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc phê duyệt dự toán, quyết toán hàng năm mà không phát hiện sai sót để kịp thời chấn chỉnh.

Cơ quan thanh tra đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo ngành chức năng thu hồi số tiền sai phạm từ đơn vị chủ rừng, nộp ngân sách nhà nước./.

Tìm kiếm:✨

  • Bắc Ia Grai, Rừng phòng hộ, UBND Tỉnh Gia Lai, Thêm giờ, Gia Lai, Năm 2013, Cầu treo, Đường dây điện, Ban quản lý, Sở tài chính, Nộp ngân sách, Sổ sách, Sai phạm, Rừng, Quyết toán

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages