Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Báo Hải Quan: Đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan đến việc đoạn tránh Chư Sê bị sụt, lún

Liên quan đến việc hư hỏng sạt, lún nền mặt đường đoạn Km10+200 - Km10+330 thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai, ngày 11/9, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu thực hiện đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan để tập trung khắc phục xử lý sự cố nêu trên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://haiquanonline.com.vn/dinh-chi-chuc-vu-cac-ca-nhan-lien-quan-den-viec-doan-tranh-chu-se-bi-sut-lun-111362.html

Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu các đơn vị có liên quan làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến hư hỏng công trình, báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết sự cố theo quy định trước ngày 20/9/2019. Ảnh: Internet.

Theo Bộ Giao thông vận tải, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai do Ban Quản lý dự án 6 quản lý thực hiện, dự án đã hoàn thành khối lượng xây lắp tháng 6/2019, đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng.

Tuy nhiên vừa qua, cụ thể ngày 3/9/2019, công trình xuất hiện hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km10+200 - Km10+350. Tại Công điện số 35/CĐ-BGTVT ngày 5/9/2019, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 khẩn trương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra hiện trường trên toàn tuyến, đánh giá xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời những hư hỏng, báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện trước ngày 10/9/2019.

Sự cố nêu trên đã làm ảnh hưởng đến uy tín ngành giao thông vận tải, niềm tin trong nhân dân. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 và các đơn vị tư vấn thiết kế (giai đoạn lập BCNCKT và TKBVTC), tư vấn giám sát, nhà thầu thi công khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả các khâu từ công tác khảo sát, thiết kế, quá trình tổ chức chỉ đạo triển khai thi công, quản lý chất lượng đến công tác nghiệm thu công trình hoàn thành,… làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến hư hỏng công trình, báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết sự cố theo quy định trước ngày 20/9/2019.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, đặc biệt là việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu của các tổ chức và các cá nhân được phân công trực tiếp quản lý, điều hành dự án, trước mắt thực hiện đình chỉ chức vụ các cá nhân liên quan để tập trung khắc phục xử lý sự cố nêu trên. Yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 và các Nhà thầu báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện kiểm điểm sau khi có kết luận và nguyên nhân.

Xuân Thảo

Tìm kiếm:✨

  • Công điện số 35/CĐ-BGTVT, BCNCKT, Chư Sê, Sụt, Lún, Đường Hồ Chí Minh, Nguyên nhân khách quan, Gia Lai, Sạt, Đình chỉ, Mặt đường, Chức vụ, Tư vấn giám sát, Nghiệm thu, Bộ giao thông vận tải, Hư hỏng, Kiểm điểm, Nhà thầu, Xây lắp, Quản lý chất lượng