Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Báo CAĐN: Hiệu trưởng 'xài' bằng giả

Ngày 18-10, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết đã ký quyết định thu hồi Bằng Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính của bà Hoàng Thị Huê, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Lơ Ku (H. Kbang, Gia Lai).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/121_214544_hieu-truong-xai-bang-gia.aspx

Bằng Trung cấp lý luận chính trị - hành chính của bà Huê.

Ngày 18-10, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết đã ký quyết định thu hồi Bằng Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính của bà Hoàng Thị Huê, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Lơ Ku (H. Kbang, Gia Lai). Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kbang đã kiểm tra, xác định bà Huê sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp để lập hồ sơ học và được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Trước sai phạm trên, bà Huê đã nhận quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức.

M.T

Tìm kiếm:✨

  • Mẫu giáo Lơ Ku, Hoàng Thị Huê, KBang, Xài, Bằng tốt nghiệp, Gia Lai, Lý luận, Hiệu trưởng, Cách chức, Lập hồ sơ, Trung cấp, Tốt nghiệp thpt, Giả, Hành chính, Thu hồi, Hợp pháp, Sai phạm, Kỷ luật, Chính trị