Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Báo GD&TĐ: Gia Lai: 100% trường học có bộ quy tắc ứng xử năm học 2019 - 2020

Đề án 'Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025' đã được Sở GD&ĐT Gia Lai triển khai kế hoạch trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/gia-lai-100-truong-hoc-co-bo-quy-tac-ung-xu-nam-hoc-2019-2020-4039408-v.html

Năm học 2019-2020, 100% trường học xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa.

Theo đó, mục tiêu được đặt ra ở giai đoạn 2019-2020:

100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa đáp ứng các nội dung của bộ quy tắc ứng xử do Bộ GDĐT ban hành kèm theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT và mang tính đặc trưng riêng của mỗi địa phương, mỗi cấp học.

Có ít nhất 90% CBQL, GV, NV, HSSV được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Có ít nhất 90% CBQL cán bộ quản lý, GV, NV, CB Công đoàn, GV làm công tác Đoàn Thanh niên, GV Tổng phụ trách Đội trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn trường học xanh - sạch - đẹp – an toàn.

Ở giai đoạn 2021-2025: 100% CBQL, GV, NV, HSSV được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

100% CBQL, GV, NV, CB Công đoàn, GV làm Bí thư Đoàn Thanh niên, GV làm Tổng phụ trách Đội trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ này Sở GD&ĐT Gia Lai đặt ra 5 giải pháp.

Tuyên truyền nâng cao nội dung nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học; Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử; Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử.

Đức Trí

Tìm kiếm:✨

  • CBQL, ĐT Gia Lai, Học sinh sinh viên, Gia Lai, Sở GD, Đoàn thanh niên, Quy tắc, Ứng xử, Công đoàn, Đạt tiêu chuẩn, Trường học, Nhà trường, Bồi dưỡng, Làm công tác, Đề án, Phụ trách, Tuyên truyền, Năng lực, Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo dục