Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Báo GD&TĐ: Gia Lai ngưng tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép tổ chức dạy học thêm

Ngày 4/10, Sở GD&ĐT Gia Lai đã có văn bản gửi các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về dạy thêm, học thêm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/gia-lai-ngung-tiep-nhan-ho-so-xin-cap-giay-phep-to-chuc-day-hoc-them-4037968-v.html

Ảnh minh họa/internet.

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, phổ biến các quy định tại Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các điều quy định của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012; trừ các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT đã công bố hết hiệu lực theo Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019.

Sở GD&ĐT cũng thông báo ngưng tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm.

Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/8/2019 công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Lý do: Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014. Thời điểm hết hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Các điều hết hiệu lực tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT liên quan tới: Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; Yêu cầu đối với người dạy thêm; Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm;

Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm; Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm.

Hải Bình

Tìm kiếm:✨

  • Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT, Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, Dạy thêm, ĐT Gia Lai, Học thêm, Phòng GD, Bộ GD, Sở GD, Gia Lai, Giấy phép, Hiệu lực, Người tổ chức, Ban hành quy định, Luật đầu tư, Thủ trưởng, Trình tự, Trực thuộc, Dạy, Tiếp nhận, Nhà trường