Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Báo QĐND: Gia Lai: Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn hoạt động có hiệu quả

Chiều 4-10, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15-10-2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo QĐND, nguồn bài: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/gia-lai-chi-bo-quan-su-xa-phuong-thi-tran-hoat-dong-co-hieu-qua-592752

Báo cáo trung tâm và các tham luận tại hội nghị khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. 10 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn cho cấp ủy các cấp quán triệt, xây dựng, tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn theo đúng quy định của Đảng, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 222/222 xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự, tăng 21 chi bộ so với năm 2008. Trong đó, có 198 chi bộ có chi ủy (chiếm tỷ lệ 89,19%).

Quang cảnh hội nghị.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn không ngừng được nâng lên. Lãnh đạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng dân quân và quản lý lực lượng dự bị động viên có độ tin cậy về chính trị, sẵn sàng chiến đấu cao; phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Công tác phát triển đảng viên được triển khai tích cực, có chất lượng, từ năm 2009 đến nay đã bồi dưỡng kết nạp 3.437 đảng viên trong lực lượng quân quân tự vệ; kết nạp 19.838 đoàn viên mới, nâng tỷ lệ đoàn viên trong dân quân lên 72,21%.

Hội nghị cũng đã phân tích, làm rõ những mặt còn hạn chế, bất cập. Đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ những năm tới. Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang trong tình hình mới nói chung, hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn nói riêng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, chi bộ đúng thành phần, cơ cấu; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng và công tác kiểm tra, giám sát…

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Tìm kiếm:✨

  • Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, Tỉnh ủy Gia Lai, Kết nạp, Chi bộ, Đảng viên, Ban tổ chức trung ương, Chi ủy, Gia Lai, Dân quân, Đảng, Cấp ủy, Có hiệu quả, Xây dựng lực lượng, Độ tin cậy, Bồi dưỡng, Đoàn viên, Tham luận, Quân sự, Tỉnh ủy, Tự vệ