Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Chợ phiên biên giới cửa khẩu quốc tế tại Gia Lai

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/cho-phien-bien-gioi-cua-khau-quoc-te-tai-gia-lai

Tìm kiếm:✨

  • Chợ phiên, Cửa khẩu, Gia Lai, Biên giới, Quốc tế