Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Gia Lai ra quân tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ hy sinh tại

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Hình sự - Dân sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/gia-lai-ra-quan-tim-kiem-cat-boc-hoi-huong-hai-cot-liet-sy-hy-sinh-tai

Tìm kiếm:✨

  • Hài cốt liệt sĩ, Hồi hương, Hy sinh, Tìm kiếm, Gia Lai, Cất, Ra quân